Vuosikatsaus 2015
Avainluvut

Avainluvut

Turun Seudun Jätehuolto Oy (TSJ) muuttui Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ksi 1.9.2015, kun Rouskis Oy sulautui yhtiöön. Rouskis raportoi erikseen taloudestaan 31.8.2015 saakka. Tässä vuosikatsauksessa raportoidaan yhtiön taloudesta alkuvuoden osalta TSJ:n ja syyskuun alusta alkaen fuusioituneen yhtiön tilanteen mukaisesti. Toiminnan raportoinnissa on huomioitu myös Rouskiksen toiminta elokuun loppuun saakka.