Vuosikatsaus 2017
Henkilöstövastuu

Henkilöstövastuu

Lounais-Suomen Jätehuollossa (LSJH) työskenteli vuoden 2017 lopussa pysyvässä työsuhteessa 78 henkilöä. Määräaikaisissa työsuhteissa vuoden aikana oli yhteensä 11 henkilöä. Henkilöstön hyvinvointia on tuettu keväällä 2017 Merikratos Oy:ltä hankituilla työnohjauspalveluilla.

Yhtiön säännölliset yt-kokoukset pidettiin touko- ja marraskuussa. Keväällä käytiin myös yt-neuvottelut johtoryhmän kanssa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely teetettiin henkilökunnalle syksyllä 2017. Syksyllä osallistuttiin myös ensimmäistä kertaa Unelmien työpäivän viettoon, joka on valtakunnallinen tempaus työhyvinvoinnin puolesta. Työnkiertoa kokeiltiin ”Jätteen vastaanotto ja käsittely” -ryhmässä.

Yhtiön henkilöstöhallintoa ylläpidetään Mepco HRM -järjestelmän avulla.

Tunnuslukuja vuodelta 2017

 • vakituisessa työsuhteessa 78 henkilöä
 • naisia 46 ja miehiä 32 henkilöä
 • osa-aikaisia 5 henkilöä
 • henkilöstön keski-ikä 44 vuotta
 • yli 55 vuotiaita 24 %
 • määräaikaisessa työsuhteessa 11 henkilöä
 • vuorotteluvapaalla 2 henkilöä
 • äitiyslomalla 1 henkilö ja hoitovapaalla 1 henkilö
 • siirtynyt tytäryhtiöön 2 henkilöä
 • eläkkeelle jäi yksi henkilö
 • yksi henkilö irtisanoutui

Tutkinnot

Työterveys ja -turvallisuus

Vuonna 2017 terveyspalveluihin käytettiin 870,81 euroa henkilötyövuotta kohti. Työterveyspalveluista yhtiöllä on sopimus Suomen Terveystalo Oy:n kanssa. Yli 55-vuotiaille työntekijöille suunnatulla senioriohjelmalla tuetaan työssä jaksamista ja viihtymistä sekä lopulta siirtymistä eläkkeelle mahdollisimman terveenä ja hyväkuntoisena. Senioriohjelman piirissä on noin 24 % henkilökunnasta.

Yhtiön sairauspoissaolot olivat edelleen toimialan keskimääräisiä poissaoloja pienemmät. Työtapaturmia oli yhteensä kahdeksan (8), joista poissaoloon johtavia työtapaturmia oli kaksi (2).

Sairastumisriskejä ja työtapaturmia pyritään estämään säännöllisellä kuormitus- ja riskitekijöiden arvioinnilla sekä turvallisuushavaintojen ja läheltä piti -tilanteiden nopealla käsittelyllä ja korjaavilla toimilla.

Vuoden 2017 aikana Topinojan jätekeskukseen hankittiin työturvallisuuden parantamiseksi viiltävien ja pistävien jätteiden jätepuristin, matalampi jäteöljyjen kaatoastia, kuormantarkastusteline sekä lajitteluasemalle sääsuoja. Korvenmäen jätekeskukseen hankittiin defibrillaattori eli sydäniskuri. Liikenteen turvallisuutta edistettiin uusimalla liikennemerkkejä sekä lisäämällä lajitteluasemilla ajorampeille sekä jätelavojen reunoille suojakaiteita.

Työsuojelutoimikunta teki vuoden aikana työturvallisuuskierroksia 13 eri kohteeseen. Kierrosten yhteydessä arvioidaan vuosittain yhtiön työolosuhteita, kuormitustekijöitä, toimintatapoja ja turvallisuusriskejä. Arvioinnin pohjalta tehdään työsuojelun toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.

Turvallisuutta edistäviä koulutuksia 2017

 • Hätäensiapu- ja defibrillaattorikoulutus
 • EA1-kortin suorituksia

Työterveyden tunnuslukuja vuodelta 2017

 • terveyspalveluihin käytetyt menot 870 €/htv
 • työtapaturmia yhteensä kahdeksan, joista poissaoloon johtaneita kaksi
 • sairauslomapäiviä yhteensä 764 päivää eli 7,3 pvä/hlö
 • sairauspoissaoloprosentti yhtiössä 2,9 %, toimialalla keskimäärin 4 %

Henkilöstön työhyvinvointi ja virkistys

LSJH luopui paperisista liikunta- ja kulttuuriseteleistä ja siirtyi tukemaan työntekijöiden liikunta- ja kulttuuriharrastuksia sähköisellä ePassilla. Jokainen henkilökuntamme jäsen sai käyttää ePassia liikuntaan ja kulttuuriin 200 eurolla vuodessa. Lisäksi Kuormakadun toimistolla on kuntosali, joka on kaikkien työntekijöidemme vapaassa käytössä. Tuemme työpaikkaruokailua tarjoamalla henkilökunnallemme lounasseteleitä.

Henkilökunnan valitsema ja sen jäsenistä koostuva Virkkutiimi järjestää virkistys- ja hyvinvointitoimintamme. Henkilökuntamme tyky-päivää vietettiin keväällä 2017 Kisakallion urheiluopistolla Lohjalla. Vuoden aikana henkilökunnalla oli mahdollisuus osallistua myös kummituskierrokseen Turun linnassa, Joutsenlampi-balettiesitykseen, ratsastukseen, Seitsemän veljestä -teatteriesitykseen, kuplafutikseen sekä retkelle Örön saareen.