Vuosikatsaus 2017
Jäteneuvonta ja viestintä

Jäteneuvonta ja viestintä

Neuvonnan keskiössä kestävä kulutus ja tehokas lajittelu

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) ympäristöneuvonta kannustaa asukkaita ja julkisen puolen työntekijöitä kestävään kuluttamiseen ja tehokkaaseen jätteiden syntypaikkalajitteluun. Osallistumme tapahtumiin ja tilaisuuksiin eri puolilla toimialuettamme. Vierailemme myös kouluissa, joissa järjestämme ympäristökasvatustunteja eri-ikäisille oppilaille. Eri toimipisteet ja jätehuollon salat tulevat tutuiksi asukkaille, kun otamme vastaan vierailevia ryhmiä niin tänä vuonna avattuun Vierailukeskus Kahmariin kuin jätekeskuksiin ja lajitteluasemillekin.

Vuoden 2017 aikana osallistuimme yhteensä 41 yleisötapahtumaan, kuten kolmille messuille sekä kymmenille kesämarkkinoille. Yleisötapahtumissa nostimme esille muun muassa asemiemme palvelut, biojätteen lajittelun sekä materiaalien muuntumisen jätteistä uusiksi tuotteiksi. Asukastilaisuuksissa suosituin aihe oli tänäkin vuonna lajittelu sekä jätehuollon käytännöt. Vuonna 2017 hyväksytyt uudet jätehuoltomääräykset toivat mukanaan laajentuneen biojätteiden sekä muovipakkausten erilliskeräysvelvoitteen, minkä vuoksi kyseisten jätteiden oikeaoppinen lajittelu oli suosittu keskustelunaihe asukastilaisuuksissa. Työpaikkakoulutuksissa neuvonta painottui työpaikan toimivaan jätehuoltoon.

LSJH:n ympäristöneuvonta tukee vahvasti koulujen ympäristökasvatustyötä tarjoamalla toimialueen koulujen, kerhojen ja varhaiskasvatuksen tueksi laajan valikoiman erilaisia maksuttomia oppituntisisältöjä ja opetusmateriaaleja. Haluamme tavoittaa kaikki toimialueemme lapset vähintään kaksi kertaa peruskoulun aikana. Vierailemme alakoulujen 3.4. luokissa ja pohdimme yhdessä lasten kanssa kestäviä kulutusvalintoja syntymäpäiväkutsujen merkeissä. Yläkoulujen 8.-luokkalaiset pääsevät vuorostaan jätehuollon kiertoajelulle, jossa heidät noudetaan koululta tutustumaan jätehuollon eri osa-alueisiin: kierrätyskeskukseen, jätekeskukseen sekä luonnonvarojen kulutusta ja lajitteluosaamista käsittelevään toiminnalliseen näyttelyyn. Reilu kolmannes neuvonnan vuoden 2017 aikana tavoittamista ihmisistä tavoitettiin kiertoajeluiden ja synttärikutsujen kautta.

Vuonna 2017 neuvojamme tapasivat kasvokkain noin 16 000 henkilöä. Heistä hieman yli puolet (52 %) oli lapsia ja nuoria. Pääosa neuvonnasta tehtiin omana työnä. Tämän lisäksi ostimme neuvontatunteja Liedon Kisällikellarilta sekä freelancerina toimivalta Anu Syrjäseltä. Neuvonnan yhteistyökumppaneita olivat myös muun muassa Turun AMK, Turun Ekotukitoiminta, Yrityskylä, Pidä Saaristo Siistinä ry, Valonia, Paraisten varhaiskasvatus sekä Saariston biosfäärialue (Kalakamut-konsepti).

Suomen Kiertovoima ry KIVO:n (ent. Jätelaitosyhdistys) Neuvonta- ja viestintäpäivät järjestettiin Turussa 1.2. marraskuuta. LSJH sai kunnian toimia tilaisuuden emäntänä sekä osallistua ohjelman suunnitteluun. Koulutuspäiville osallistui noin 80 KIVO:n jäsentä.

Neuvontaan osallistuneet

Vierailukeskus Kahmari

Vuonna 2017 LSJH avasi Kuormakadun toimipisteensä alakerrassa Vierailukeskus Kahmarin, jossa kiertotalous herää eloon. Kahmari on näyttelytila, oppimisympäristö sekä alusta yhteistyöverkostojen rakentamiselle. Vuoden päätapahtumaksi muodostui vierailukeskuksen avajaiset 25. lokakuuta. Avajaisissa keskuksen toimintaan tutustuivat asukkaiden lisäksi yhteistyökumppanimme kuntapäättäjistä median edustajiin.

Kahmari on LSJH:n toimialueen asukkaiden oppimisympäristö ja näyttelytila, joka tarjoaa räätälöityä jätehuoltoaiheista koulutusta erilaisille ryhmille. Vierailukeskuksessamme asukkailla on mahdollisuus oppia uutta omasta jätehuoltoyhtiöstään, luonnonvaroista, materiaalien arvosta sekä kierrätyksen ja lajittelun tärkeydestä. Vierailukeskuksen ensimmäiset käyttäjät olivat syksyllä 2017 jätehuollon kiertoajeluille osallistuneet alueen 8.-luokkalaiset, jotka pääsivät ottamaan osaa Kahmarin toiminnalliseen näyttelyyn osana kiertoajelun ohjelmaa. Kahmari toimii lisäksi Topinpuiston kiertotalousverkoston vierailukeskuspilottina. Verkoston yrityksille vierailukeskus on näyteikkuna, jossa ovat esillä yritysten palvelut, osaaminen ja ideat.

Huomiselle-lehti tuo jätehuollon lähemmäs asukasta

Koteihin jaettava Huomiselle-lehti sisältää vakiona lajitteluohjeaukeaman sekä LSJH:n palvelupisteiden yhteystiedot. Lehdessä on mukana myös kiertävien keräysten aikataulut. Lehden sivuilla alueemme asukkaat pääsevät ääneen; jakamaan jätehuoltoon liittyviä kokemuksiaan ja kertomaan omista kestävistä valinnoistaan.

Kevään 2017 lehdessä kerrottiin Kaarinan Voivalaan Joutsenmerkittyä omakotitaloa rakentavasta Roihan perheestä. Innokkaat lajittelijat Salla ja Sami Roiha saivat rakennustyömaan jätehuoltoon neuvontaa LSJH:sta. Roihat kertoivat, että ympäristöystävällisessä talossa jätehuollolle on tarkat kriteerit.

Luonto on tärkeä ja iso osa jätealaa, eivätkä juttuaiheet siksi aina liity pelkästään lajitteluun, kierrätykseen ja kestävyyteen. Kevään lehteen jututettiin innokkaita lintuharrastajia Tarmo Nurmea ja Marko Virtaa, jotka kävivät ihailemassa Topinojan jätekeskukseen pariksi kuukaudeksi asettunutta harvinaista taigarautiaista. Jutun yhteydessä kerrottiin myös Topinojalla keväällä järjestettävästä linturetkestä.

Tiedotus tukee neuvontaa ja palveluja

Mediatiedotteet ja sosiaalisen median kanavat ovat tärkeässä roolissa asukkaiden tavoittamiseksi. Vuonna 2017 mediatiedotteilla ja sosiaalisen median kanavien kautta kerrottiin muun muassa kierrätyspisteverkoston valmistumisesta, neuvonnan koululaiskiertoajeluista ja syksyn haravointijätteen maksuttomasta vastaanotosta asemilla, kevään ja kesän jätteiden keräyskampanjoista mantereella ja saaristossa sekä Turun kauppatorilla järjestetystä minikokoisesta pop up -lajitteluasemasta. Tärkeitä uutisaiheita olivat myös ekovoimalaitoshankesuunnitelmat, alueen jätekuljetukset, uudet jätehuoltomääräykset sekä Topinpuisto- ja tekstiilihankkeet.

Yksi vuoden tärkeimmistä viestinnällisistä teemoista oli jätehuollon perusmaksu. Perusmaksu otettiin käyttöön koko LSJH:n toimialueella vuoden 2017 alussa.  Perusmaksulaskutuksen alkamisesta kerrottiin mediatiedotteiden lisäksi kuntien ja kaupunkien koteihin jakamissa tiedotteissa. Kuntatiedotteisiin kirjoitettiin uutisia myös esimerkiksi lajitteluasemien palveluista, kesän keräyksistä, rakennus- ja siivousjätteiden lajittelusta sekä Yrjö- ja Siira-autojen kierroksista.

Suunnitelmallista sometusta

Sosiaalisen median julkaisuja aikataulutettiin kalenteriin suunnitelmallisesti koko vuoden ajan. Suunnittelun ansiosta julkaisumäärät saatiin nousuun ja ne levisivät tehokkaasti sekä ilman mainosrahaa että mainostamalla. Facebookin seuraajien määrä nousi vuoden aikana noin parillasadalla seuraajalla. Vuoden 2017 lopussa Facebookissa seuraajia oli noin 1200 ja Instagramissa noin 200.

Facebookissa suosituimmaksi mainostetuksi julkaisuksi osoittautui saaristossa järjestetty vanhojen veneiden keräys. Katso julkaisu tästäIlman mainosrahaa parhaiten levisi kevyemmällä otteella kuvattu muovipakkausten puhdistusvideo. Katso video tästäInstagramissa suosituimmaksi julkaisuksi nousi lasten Varsinais-Suomen Yrityskylässä tekemä työpaikkailmoitus, jossa etsittiin työntekijää LSJH:n tiimiin. Katso julkaisu tästä.

Verkkosivut palvelevat

Verkkosivuilta etsitään eniten palvelupisteiden tietoja, joten avoinna olevat lajitteluasemat löytyvät heti etusivulta. Muita suosittuja sivuja ovat lajittelun tietopankki, Jätteiden ABC sekä hinnastot. Vuoden 2017 aikana suosituimpien sivujen joukkoon nousi Jätehuollon perusmaksu -sivu, jota päivitettiin useasti vastaamaan mahdollisimman kattavasti asukkaiden kysymyksiin uudesta maksusta. Tilaamon kautta liikkui entistä enemmän esitteitä, tarroja ja muita jätehuollon materiaaleja. Koko vuoden tilausmäärä nousi yli 40 000 tuotteeseen.

Kävijämäärät