Vuosikatsaus 2017
Jätteen vastaanottopalvelut

Jätteen vastaanottopalvelut

Lounais-Suomen Jätehuollolla (LSJH) on 12 monipuolista jätekeskusta ja lajitteluasemaa, jonne asukkaat voivat tuoda kaikki ne jätteet, joita ei voi laittaa kodin jäteastiaan. Haja-asutusalueella lajitteluasemapalveluita täydentää kiertävä Siira-auto.

Vaarallisia jätteitä vastaanottavat lajitteluasemien lisäksi Ympäristöauto Yrjö ja neljän kierrätyskeskuksen yhteydessä olevat kontit sekä Akseli Kiinteistöpalvelujen Varissuon vastaanottopiste. Lääkejätteet voi viedä apteekkeihin. Lisäksi kesäaikaan saaristossa on laivakeräyksiä ja romuvenekeräys. Paperi- ja pakkausjätteet kierrätetään pääosin kiinteistöjen erilliskeräyksillä sekä Rinki-ekopisteiden ja LSJH:n kierrätyspisteiden kautta.

Jätekeskukset ja lajitteluasemat

Suurten jäte-erien vastaanottopalvelut on keskitetty jätekeskuksiin, joissa on jätteiden vastaanoton lisäksi jätteiden käsittelytoimintoja. Nämä keskukset ovat Isosuon jätekeskus Raisiossa, Korvenmäen jätekeskus Salossa, Rauhalan jätekeskus Paraisilla ja Topinojan jätekeskus Turussa.

Kotitalouksia sekä muita pienasiakkaita palvellaan jätekeskusten yhteydessä olevilla lajitteluasemilla ja kahdeksalla erillisellä lajitteluasemalla. Erilliset lajitteluasemat sijaitsevat Tarvasjoella, Houtskarissa, Kemiönsaaressa, Korppoossa, Paimiossa, Perniössä, Yläneellä ja Utössä.

Jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla kävi vuonna 2017 noin 245 000 pienasiakasta. Kasvua edellisvuoteen oli noin 7 %.

Asiakasmäärät

Jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla jätteet lajitellaan jopa 30 eri jakeeseen. Niistä suurin osa voidaan kierrättää materiaalina tai hyödyntää muulla tavalla. Vastaanotetut jätteet kuljetetaan asemilta eteenpäin hyödynnettäväksi ja käsiteltäväksi.

Erikseen kerättävät

Yrjö, Siira ja muut kiertävät keräykset

Ympäristöauto Yrjö keräsi vuonna 2017 kotitalouksien vaarallisia jätteitä 118 eri pysähdyspaikassa yhteensä 30 tonnia. Vaaralliset jätteet otamme asukkailta vastaan maksutta.

Siira eli pyörillä liikkuva lajitteluasema keräsi yhteensä noin 39 tonnia jätettä, joka oli muun muassa metallia, puujätettä, SE-romua, poistotekstiilejä, polttokelpoista jätettä sekä lajitteluun menevää kaatopaikkajätettä. Vuonna 2017 Siiran palveluja käytti 435 asiakasta. Siira palvelee paikoissa, joista on pitkä välimatka LSJH:n kiinteisiin palvelupisteisiin. Siiran vastaanottomaksut ovat samat kuin LSJH:n kiinteillä lajitteluasemilla.

Saaristossa kiertävä laiva keräsi metalliromua noin 22 tonnia, sähkölaitteita noin 4 tonnia, akkuja 3 tonnia ja muita vaarallisia jätteitä yli 3 tonnia. Remonttijätteitä kerättiin suursäkeillä, ja remonttijätettä kertyi 2 tonnia. Suursäkkikeräys on maksullinen, muut edellä mainitut jätteet maksuttomia. Saariston erilliskeräys saavutti 240 saariston asukasta.

Pop up-lajitteluasema

Helmikuussa järjestettiin ensimmäinen Pop up -lajitteluasema kauppakeskus Skanssissa. Pop up -lajitteluasemalla otetaan vastaan pieniä määriä jätteitä, jotka asiakas pystyy kantamaan paikalle itse. Suuremmat, autolla ja peräkärryllä tuotavat jätteet, on vietävä suoraan jätekeskukseen, lajitteluasemalle tai kierrätyskeskukseen.

Viikon aikana asemalla vieraili 367 asiakasta, joista suurin osa toimitti asemalle myös jätteitä. Saatujen kokemusten perusteella päätettiin, että vuonna 2018 Ympäristöauto Yrjö korvataan Pop up -lajitteluasemalla.

Pop up -lajitteluasema ottaa vastaan maksutta:

  • Kotitalouksien vaarallisia jätteitä 50 kiloon tai litraan saakka (mm. maalit, liimat, lakat, aerosolit)
  • Poistotekstiiliä (mm. rikkinäiset paidat, pyyhkeet, lakanat)
  • Pienelektroniikkaa (mm. kännykät, sähköhammasharjat)
  • Paristoja
  • Loisteputkia ja energiansäästölamppuja

Romuvenekeräys saaristossa

Saaristossa järjestettiin romuvenekeräys yhteistyössä Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa. Mukaan ilmoitettuja veneitä kerättiin elo–syyskuussa pois asukkaiden ja mökkiläisten rannoilta huoltoalus M/S Roopella. Keräys oli suosittu. Saaristoalueelta kerättiin talteen yli 70 romuvenettä.

Kierrätyspisteet

Vuonna 2017 LSJH:lla oli 97 kierrätyspistettä, joissa kerättiin lasipakkauksia, metallia ja paperia. Paperinkeräys on järjestetty yhteistyössä paperin tuottajayhteisön Paperinkeräys Oy:n kanssa. Lisäksi LSJH:lla oli yhteistyössä Pidä Saaristo Siistinä Ry:n kanssa 30 kierrätyspistettä Paraisten ja Kemiönsaaren ulkosaaristossa.

Pakkausten keräys- ja kierrätysvelvoite on vuoden 2016 alusta alkaen ollut pakkausten tuottajilla, ja siitä vastaa käytännössä Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy. LSJH:n omat kierrätyspisteet täydentävät tuottajien keräystä pääasiassa siellä, missä Rinki-ekopisteitä ei ole. LSJH siivoaa omien pisteidensä lisäksi myös Rinki-ekopisteitä.