Vuosikatsaus 2017
Muut hankkeet

Muut hankkeet

Kiertomaa Oy ja CIRCWASTE-hanke

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) ja Turun kaupungin hanke maa-ainesyhtiön perustamisesta sai tavoitteiden mukaisen päätöksensä, kun Kiertomaa Oy:n operatiivinen toiminta alkoi keväällä 2017 Turun Saramäessä. Maa-ainesyhtiö keskittyy maa-ainesten uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen. Yhtiön palvelut tukevat laadukasta rakentamista ja vähentävät luvatonta maanläjitystä sekä nostavat maa-ainesten käsittelyn ympäristönsuojelun tasoa. Kiertomaa Oy on alueellisena osatoteuttajana mukana kehittämässä kiertotaloutta Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoimassa ja Euroopan komission rahoittamassa CIRCWASTE-hankkeessa.

Multaa ja mukuloita

Ruoan elinkaarta ja ravinteiden kiertoa tehdään tutuksi päiväkotien lapsille ja työntekijöille Multaa ja mukuloita -hankkeessa. Pienimuotoisen viljelyn, kompostoinnin, ruokien maistelun, leikkien ja teemapäivien avulla lisätään ruoan arvostusta, pienennetään ruokahävikkiä ja tuodaan jätteiden lajittelu osaksi päiväkodin arkea. Roolinamme hankkeessa on tarjota tietotaitoa ja opetusmenetelmät biojätteen lajittelun opiskeluun.

Sateenkaari Koto ry:n hankkeessa pääyhteistyökumppanina ja koordinaattorina toimii Valonia. Lisäksemme muita yhteistyökumppaneita ovat Arkea sekä Natur och Miljö. Hanketta rahoittaa Opetushallitus, ja se toteutetaan pilottina Sateenkaari Koto ry:n seitsemässä päiväkodissa. Tiivis yhteistyö varhaiskasvatuksen ja kestävän kehityksen asiantuntijoiden välillä mahdollistaa konkreettisen toimintamallin, jota voidaan hankkeen jälkeen levittää muihin päiväkoteihin. Hanke alkoi syyskuussa 2017 ja päättyy kesäkuussa 2019.