Vuosikatsaus 2017
Topinpuisto

Topinpuisto

Topinpuistoa kehitetään kuutoskaupunkien kanssa

Topinpuisto on kiertotalouden arvoketjuja rakentava yhteistyöverkosto ja kiertotalouskeskus lounaisessa Suomessa. Vuonna 2017 Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) kehitti Topinpuistoa tiiviissä yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa EAKR-rahoitteisen ”6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset” -hankkeen tuella. Valtakunnallista hanketta vetää Business Tampere. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on löytää kierto- ja jakamistalouden uusia liiketoimintamalleja ja tuottaa tietoa materiaalivirtojen määristä, laadusta ja sijainneista sekä seudullisesta materiaalitehokkuudesta. Hankkeessa rakennetaan valtakunnallista Circhubs-kiertotalouskeskusverkostoa.

Topinpuiston näyteikkunana toimii Vierailukeskus Kahmari, jonka avajaisia vietettiin lokakuussa 2017. Kahmarissa toteutettiin tulevaisuuden vierailukeskuksen ensimmäinen pilotti, jossa verkoston yritykset ja organisaatiot tuovat kiertotalousratkaisujaan esille. Pilotin suunnittelun pohjaksi toteutimme yrityksissä tarvekartoituksen. Sen jälkeen keräsimme palautetta useilta eri vierailijaryhmiltä ja asiantuntijoilta vierailukeskuksen seuraavia vaiheita varten. Vierailukeskuksen ohella vetovastuullamme on 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeessa rakentaa uusiokäytön ja kierrätyksen palvelukonsepteja.

Topinpuiston viestintää tehostettiin lanseeraamalla ajankohtaista tietoa jakava uutiskirje ja avaamalla Topinpuistolle oma Twitter-tili. Selvitysten ja kokeilujen rinnalla viestintä yhteistyöverkoston tiivistämiseksi ja kasvattamiseksi vie kohti seudun uusia kiertotalousratkaisuja ja liiketoimintamahdollisuuksia.