Vuosikatsaus 2016
Hankkeet

Hankkeet

Kehityshankkeilla kiertotalouteen

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy on aktiivisesti mukana erilaisissa alueellisissa sekä valtakunnallisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa. Hankkeiden ensisijaisena tavoitteena on kehittää yhdyskuntajätehuoltoa laadukkaammaksi sekä olla tukemassa kiertotalouden kehittymistä Lounaisessa Suomessa.