Vuosikatsaus 2017
Monipuolinen yhteistyökumppani

Monipuolinen yhteistyökumppani

Lounais-Suomen Jätehuollossa (LSJH) kehitys lähtee halusta tehdä asioita paremmin. Olemme ylpeitä ammattitaidostamme. Haluamme olla mukana kehittämässä uutta sekä jakamassa tietoa ja kokemuksia muille.

Meillä on laaja yhteistyöverkosto, ja koordinoimme useita kehittämishankkeita. Tuomme eri toimijoita yhteen, sillä uskomme, että yhteistyöllä saadaan aikaan uusia ideoita ja luodaan innovatiivisia ratkaisuja. Kehitystyöllä rakennetaan tulevaisuuden peruspalveluja.

Olemme myös merkittävä alueellinen työllistäjä, koska suurin osa järjestämistämme palveluista ostetaan aliurakoitsijoilta kilpailuttamalla.

LSJH:n vastuulla on jätehuollon palvelujen toteuttaminen. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta vastaa puolestaan jätehuollon viranomaistehtävistä. Kummallakin on selkeästi erilliset tehtävät, mutta päämäärä on sama.

Arvostamme hyvää yhteistyötä kaikkien yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa.