Vuosikatsaus 2017
Telaketju

Telaketju

Telaketju

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) työ kohti poistotekstiilien kierrätysratkaisuja otti suuria harppauksia vuonna 2017. Yhteistyönä Turun AMK:n kanssa aiempina vuosina toteuttamamme Tekstiili 2.0 -poistotekstiilipilotti kehittyi valtakunnalliseksi yhteistyöksi. Jatkoimme keräys-, lajittelu- ja jalostusketjun rakentamista Telaketju-hankkeiden tuella. Koordinoimamme kokeiluhankeosuus käynnistyi helmikuussa. Huhtikuussa puolestaan käynnistyi VTT:n vetämä, Tekes-rahoitteinen ja yritysten omia hankkeita sisältävä kokonaisuus. Koordinoimassamme hankkeessa päärahoittajana toimii Ympäristöministeriö.

Vuonna 2017 jätekeskuksissa, lajitteluasemilla, kiertävissä keräyksissä ja erilaisissa tapahtumissa keräsimme lähes 120 000 kiloa kotien poistotekstiiliä. Tästä määrästä uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen eri hyödyntäjien kautta saimme noin kolmanneksen. Lähes sama määrä oli vuodenvaihteessa vielä varastossa odottamassa sopivaa käyttökohdetta. Väärin lajitellut jätteet sekä pilalle menneet ja käyttökohteettomat tekstiilit toimitettiin lajittelun jälkeen energiahyötykäyttöön.

Osana hanketta käynnistimme alueellisen kokeilun, jossa vertaillaan erilaisia keräysvälineitä ja -tapoja poistotekstiilin tehokkaaseen keräykseen. Lisäksi tutkimme neuvonnan vaikuttavuutta asukkaiden lajittelun sujumiseen. Tekstiilin lajittelukeskuksissa testataan erilaisia työtapoja ja -laitteita, ja kehitetään lajittelua yhteistyössä hyödyntäjien kanssa. Tavoitteena on saada poistotekstiilit jalostettua Suomessa ja kierrätystekstiilille toimivat kotimaanmarkkinat.

Poistotekstiilit