Vuosikatsaus 2017
Vuorovaikutteinen organisaatio

Vuorovaikutteinen organisaatio

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) toiminta on vuorovaikutteista sekä yhtiön sisällä että sidosryhmien kanssa. Avoimuus ja läpinäkyvyys toteutuvat läpi koko organisaation - tiedonkulussa, kokouskäytännöissä, päätoimintojen yhteistyössä ja osallistumisessa. Jokainen tietää roolinsa ja vastuunsa, ja jokainen on tärkeä. Yhdessä olemme LSJH.

Tavoitteellista toimintaamme ohjaavat ja rytmittävät yhtiön vuosikello, toimintasuunnitelmat, ohjeistukset sekä kokouskäytännöt. Omistajakunnat ohjaavat toimintaa edustajiensa kautta. Yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen ja valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus vastaa yhtiön strategisesta suunnittelusta.

Hallituksen jäsenet vuonna 2017: Olli A. Manni (pj.), Jaakko Halkilahti (vpj.), Marjatta Hyttinen, Tuija Ollikkala, Jarmo Rosama, Timo Ilola, Piia Elo, Jonni Moislahti, Antero Jaskari, Jarmo Järviö ja Jörgen Hermansson.

LSJH-organisaatio