Vuosikatsaus 2016

LSJH - Vuosikatsaus 2016

Tämä on LSJH

Pauliina

Kulunut vuosi 2016 oli Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ensimmäinen kokonainen toimintavuosi Rouskis Oy:n ja Turun Seudun Jätehuolto Oy:n 31.8.2015 toteutuneen fuusion jälkeen.

Palvelut

Palvelut

Autamme asukkaita ja julkisia toimijoita arjen jäteasioissa ja opastamme kestävään elämäntapaan. Järjestämme syntyville jätteille palvelevat vastaanottopaikat ja kiertotaloutta edistävän hyötykäytön.

Vastuu

Vastuu

Teemme työtä ympäristön ja asukkaiden puolesta. Asiakas on meille keskipisteessä ja vuorovaikutus tärkeää. Toimimme kestävän kehityksen mukaisesti. Avainsanoja meille ovat ammattitaito, luotettavuus ja muiden arvostus.

Hankkeet

Hankkeet

Erilaiset hankkeet värittivät LSJH:n toimintavuotta. Topinpuiston kiertotalousverkoston rakentaminen aloitettiin, tekstiilien kierrätys alkoi vauhdikkaasti ja maa-ainesyhtiön ensiaskeleet otettiin vuoden 2016 aikana.

Avainluvut

Liikevaihto

26,7 milj. €

Jätettä
vastaanotettiin

361 000 tonnia

Vastaanotetusta yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin

98,6 %

Lajitteluasemilla ja jätekeskuksissa kävi

228 000 asiakasta

Neuvontaa sai kasvotusten ja puhelimitse

32 300 asukasta

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa tyhjennettiin

552 000 jäteastiaa