Vuosikatsaus 2016
Tämä on LSJH

Tämä on LSJH

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Kulunut vuosi oli Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ensimmäinen kokonainen toimintavuosi Rouskis Oy:n ja Turun Seudun Jätehuolto Oy:n 31.8.2015 toteutuneen fuusion jälkeen.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) on seitsemäntoista kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. Yhtiön osakaskuntia ovat Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo ja Turku. Toimialueella asui vuoden 2016 lopulla noin 415 600 asukasta. Vapaa-ajan asuntoja alueella on noin 35 000.

LSJH hoitaa omistajakuntiensa lakisääteiset jätehuollon palvelutehtävät osakassopimuksen, jätelainsäädännön sekä muiden määräysten ja sopimusten mukaisesti. LSJH:n toiminnan perustana on jätehuoltopoliittinen ohjelma, joka on laadittu koko yhtiön toiminta-alueelle. Kunnat eivät rahoita yhtiön toimintaa verovaroin vaan jätehuoltopalvelut rahoitetaan pääasiassa jätehuoltolautakunnan päättämillä taksan mukaisilla maksuilla.

LSJH järjestää seudun asukkaille, julkisille toimijoille ja muille kunnan jätehuoltovastuulla oleville jätteiden keräys- ja vastaanottopalvelut sekä jätteiden hyötykäytön ja muun käsittelyn. Keskeinen osa toimintaa on jäteneuvonta. LSJH tarjoaa myös lakisääteiset kunnan toissijaisella vastuulla olevat jätehuoltopalvelut elinkeinoelämälle, mikäli yritys ei muutoin saa niitä kohtuullisin ehdoin.

LSJH:lla on vuonna 2016 perustettu tytäryhtiö Kiertomaa Oy, jonka toiminta keskittyy maa- ja kiviainesten uusiokäyttöön, www.kiertomaa.fi, sekä osakkuusyhtiö Ekopartnerit, joka tarjoaa monipuolisia jäte- ja ympäristöhuollon palveluita, www.ekopartnerit.fi.