Vuosikatsaus 2017

LSJH - Vuosikatsaus 2017

Tämä on LSJH

Tämä on LSJH

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) organisoi 17 omistajakuntansa asukkaille kaikki kunnan järjestämisvastuulla olevat jätehuoltopalvelut. Niissä kunnissa, joissa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, jää jäteastioiden tyhjennyksen tilaaminen asukkaan huoleksi. Kaikissa muissa kunnissa palveluun sisältyy säännöllisesti kilpailuttamamme astiatyhjennykset.

Palvelut

Palvelut

Autamme asukkaita ja julkisia toimijoita arjen jäteasioissa ja opastamme kestävään elämäntapaan. Järjestämme syntyville jätteille palvelevat vastaanottopaikat ja kiertotaloutta edistävän hyötykäytön.

Vastuu

Vastuu

Teemme työtä ympäristön ja asukkaiden puolesta. Asiakas on meille keskipisteessä ja vuorovaikutus tärkeää. Toimimme kestävän kehityksen mukaisesti. Avainsanoja meille ovat ammattitaito, luotettavuus ja muiden arvostus.

Kehityshankkeet

Kehityshankkeet

Toimintavuoteemme kuuluivat keskeisesti erilaiset tulevaisuuteen katsovat kehityshankkeet. Jatkoimme Topinpuiston kiertotalousverkoston rakentamista, loimme poistotekstiilien kierrätykselle pohjaa osana valtakunnallista yhteistyötä ja lisäsimme ruokaketjun ymmärrystä päiväkotien kanssa.

Avainluvut

Liikevaihto

26,2 milj. €

Jätettä
vastaanotettiin

271 000 tonnia

Vastaanotetusta yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin

98,2 %

Lajitteluasemilla ja jätekeskuksissa kävi

245 000 asiakasta

Neuvontaa sai kasvotusten ja puhelimitse

32 200 asukasta

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa tyhjennettiin

548 000 jäteastiaa