Vuosikatsaus 2017
Tämä on LSJH

Tämä on LSJH

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) organisoi 17 omistajakuntansa asukkaille kaikki kunnan järjestämisvastuulla olevat jätehuoltopalvelut. Niissä kunnissa, joissa on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, jää jäteastioiden tyhjennyksen tilaaminen asukkaan huoleksi. Kaikissa muissa kunnissa palveluun sisältyy säännöllisesti kilpailuttamamme astiatyhjennykset.

LSJH:n osakaskuntia ovat Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo ja Turku. Toimialueella asuu noin 415 000 asukasta. Vapaa-ajan asuntoja alueella on noin 35 000.

LSJH järjestää seudun asukkaille, julkisille toimijoille ja muille kunnan jätehuoltovastuulla oleville jätteiden keräys- ja vastaanottopalvelut sekä jätteiden hyötykäytön ja muun käsittelyn. Keskeinen osa toimintaamme on jäteneuvonta. Tarjoamme myös lakisääteiset kunnan toissijaisella vastuulla olevat jätehuoltopalvelut elinkeinoelämälle, mikäli yritys ei muutoin saa niitä kohtuullisin ehdoin.

Hoidamme omistajakuntiemme lakisääteiset jätehuollon palvelutehtävät osakassopimuksen, jätelainsäädännön sekä muiden määräysten ja sopimusten mukaisesti. Toimintamme perustana on jätehuoltopoliittinen ohjelma, joka on laadittu koko yhtiön toiminta-alueelle. Kunnat eivät rahoita yhtiön toimintaa verovaroin, vaan jätehuoltopalvelut rahoitetaan pääasiassa jätehuoltolautakunnan päättämien taksojen mukaisilla maksuilla.

LSJH:lla on tytäryhtiö Kiertomaa Oy, jonka toiminta keskittyy maa- ja kiviainesten uusiokäyttöön, www.kiertomaa.fi, sekä osakkuusyhtiö Ekopartnerit, joka tarjoaa monipuolisia jäte- ja ympäristöhuollon palveluita yrityksille, www.ekopartnerit.fi. Joulukuussa 2017 Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja Salon Kaukolämpö Oy perustivat energiayhtiö Lounavoima Oy:n, joka rakentaa jätepolttoaineita käyttävän ekovoimalaitoksen Salon Korvenmäkeen.