Vuosikatsaus 2017
Kehityshankkeet

Kehityshankkeet

Kohti kiertotaloutta

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on aktiivisesti mukana erilaisissa alueellisissa sekä valtakunnallisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa. Hankkeiden tavoitteena on kehittää yhdyskuntajätehuoltoa laadukkaammaksi sekä tukea kiertotalouden kehittymistä lounaisessa Suomessa.