Vuosikatsaus 2017
Palvelut

Palvelut

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) järjestää seudun asukkaille, julkisille toimijoille ja muille kunnan jätehuoltovastuulla oleville jätteiden keräys- ja vastaanottopalvelut sekä jätteiden hyötykäytön ja muun käsittelyn. Keskeinen osa toimintaa on jäteneuvonta. LSJH tarjoaa myös lakisääteiset kunnan toissijaisella vastuulla olevat jätehuoltopalvelut elinkeinoelämälle, mikäli yritys ei muutoin saa niitä kohtuullisin ehdoin.