Vuosikatsaus 2015
LSJH:n tarina

LSJH:n tarina

Pienempi kuorma huomiselle

Lounais-Suomen Jätehuollon toiminta alkoi syyskuun alussa 2015, kun Turun Seudun Jätehuolto ja Rouskis fuusioituivat. LSJH:n syntyminen oli jatkoa kuntien jätehuoltoyhteistyön tiivistymiselle. Turun ja Salon seudun kunnat perustivat lähikuntien kesken yhtiöt hoitamaan vastuulleen kuuluvia jätehuoltotehtäviä toistakymmentä vuotta sitten. Yhtiöt ovat huolehtineet kuntalaisten jätehuollon järjestämisestä ja neuvonnasta. Jätehuolto on kehittynyt nopeasti ja ympäristöstä huolehditaan aina vain paremmin.

Jätteet ovat muuttuneet resursseiksi ja asiakkaiden palveluodotukset ovat kasvaneet, samalla myös toiminnan kustannukset ovat nousseet. Laajempi yhteistyö oli tarpeen, jotta asiakasmaksujen korotustarvetta saatiin hillittyä. Kunnat yhdistivät yhtiöiden voimavarat ja henkilöstö kehittää nyt yhdessä yhtiön toimintoja ja palveluja 17 kunnan alueella. Kiertotalouden kehittymistä edistetään sekä yhtiön omalla toiminnalla, että opastamalla asukkaita ja julkisia palveluja toimimaan kestävästi.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) on seitsemäntoista kunnan omistama jätehuoltoyhtiö, joka aloitti toimintansa 1.9.2015. Yhtiön osakaskuntia ovat Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo ja Turku. Suurimmat omistajat ovat Turun ja Salon kaupungit. Kunnat eivät rahoita yhtiön toimintaa. Jätehuoltopalvelut rahoitetaan pääasiassa jätteenkäsittely- ja palvelumaksuilla. Salon seudulla on käytössä myös vuosittain laskutettava perusmaksu. LSJH:n toimialueella asui vuoden 2015 lopulla noin 414 400 asukasta. Vapaa-ajan asuntoja alueella on noin 35 000.

LSJH Kartta

LSJH järjestää seudun asukkaille, julkisille toimijoille ja muille kunnan jätehuoltovastuulla oleville jätteiden keräys- ja vastaanottopalvelut sekä jätteiden hyötykäytön ja muun käsittelyn. Keskeinen osa toimintaa on jäteneuvonta. LSJH tarjoaa myös lakisääteiset kunnan toissijaisella vastuulla olevat jätehuoltopalvelut elinkeinoelämälle, mikäli yritys ei muutoin saa niitä kohtuullisin ehdoin.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta vastaa alueella jätehuollon viranomaistehtävistä. Jätehuollon valvonta kuuluu kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille ja Ely-keskukselle.